Нова верзија европског веб-алата за информације о тржишту рада Skills Panorama објављена је 1. децембра 2015. године на адреси http://skillspanorama.cedefop.europa.eu

На овом сајту је могуће пронаћи информације о тржишту рада у Европи, пратити трендове и процењивати тренутну ситуацију, при чему се резултати могу приказивати на основу великог броја индикатора. Овај сајт пружа преглед потреба тржишта рада, с једне стране, и понуду доступних вештина, с друге стране, и могуће га је претраживати по државама, областима и појединачним занимањима.

 

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6