Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса

Интегрална верзија на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером (ВУК)

Интегрална верзија на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Унапређење система обезбеђења квалитета и заснованости на доказима о ефектима целоживотног вођења.

Интегрална верзија на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Смернице за развој политика и система целоживотног вођења: pеферентни оквир за Eвропску унију и Eвропску комисију.

Кратак преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

База доказа о ефектима целоживотног вођења: ВОДИЧ КРОЗ КЉУЧНЕ НАЛАЗЕ ЗА ДЕЛОТВОРНУ ПОЛИТИКУ И ПРАКСУ.

 

Проширени преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6