Све појединачне активности/радионице из Приручника можете преузети у електронској форми из базе активности КВиС:

Увод

Каријерно вођење и значај планирања каријере

Каријерно вођење у средњим школама

Стратешки и законски оквир

 

Програм каријерног вођења и саветовања

Активности каријерног вођења и саветовања

Каријера

Професија, професионални идентитет и каријера

Каријера у контексту савременог доба (традиционално и модерно схватање каријере, аспекти каријере, утицаји на каријеру)

Карактеристике доброг-лошег мајстора (радионице за ученике стручних школа)

 

Јачање међупредметних компетенција ученикарадионицa Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

 

Самопроцена

Поново ради биоскопфилм као подстицајно средство у циљу самоистраживања, истраживања и професионалног планирањa

Писмо каријерном саветнику

Ко сам јасамопроцена знања и вештина

Ко сам јасамопроцена интересовања

Ко сам јасамопроцена вредносних ставова

 

Селф концепт: разумевање себе

 

Информисање

Моја самопроцена информисаности

БОШ каријеракорак по корак до избора занимања

Извори информисања

Израда плана прикупљања информација

Упознавање света рада

Истраживачки задациистраживање занимања и/или школа

Израда постера/картица занимања

Интернет слалом

Претплата на успех (RSS) – креирање личног информативног пулта

Сенка на послу (job shadowing)

 

Припремна радионица за реалне сусрете

 

Планирање и доношење одлука

Жеље, животна мисија и улоге ( времеплов - повратак у будућност - мапа ума)

Животни избори (живот као низ избора)

Постављање циљева

Планирање у функцији остварења циља

С речи на дела - акција

Управљање собом

 

Планирање буџета

 

Представљање послодавцима

Мој профил – лична промоција на друштвеним мрежама

CV / резиме / биографија

Мотивационо (и пропратно) писмо

 

Интервју

 

Активности школског тима за каријерно вођење

Активности тима за каријерно вођење  (прилози: пример презентацијепример плана)

Како мотивисати ученике за активности каријерног вођења и саветовања у средњој школи?

 

Школски сајам каријерних могућности

 

Индивидуални рад

Разговор о вођењу каријере са ученицима

Смернице за вођење индивидуалног разговора о каријери са ученицима из осетљивих група

Разговор са родитељем о развоју каријере ученика/ца

Ресурси и корисни материјали

 

База ће константно бити обогаћивана новим примерима активности. Заинтересовани наставници који желе да додају примере својих активности у базу активности КВиС могу контактирати тим ЕГ центра путем ел. поште како би добили додатне информације и обрасце. 

Да би били обавештени о новим активностима које су додате у базу, пријавите се на листу за пријем обавештења попуњавањем формулара: ЕГ обавештења

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6