Да би се појединцима олакшало да на једноставан начин утврде које су вештине стекли током мобилности, развијена је таблица за самопроцену, коју је Еурогуиданце центар у Летонији прилагодио и успешно је користи у својој земљи.

Таблица прати оквир сличан оном који се користи у језичком пасошу, са нивоима од А1 до Ц2; омогућава лаку идентификацију стања пре мобилности, што студентима и ученицима олакшава да поставе циљеве које желе да постигну током мобилности, служи им као подсетник и даје могућност за самосталну процену сопственог напретка током мобилности, а по повратку им омогућава да утврде које су вештине стекли, како би их касније боље представили послодавцима.

Таблицу и упутство за њено коришћење можете преузети из публикације Open the Door to the World (стр. 14–17), која је бесплатно доступна на адреси:
http://euroguidance.eu/publications/euroguidance-publications/open-the-door-to-the-world/ 

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6