Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи и чини је 41 национална јединица са седиштем у 37 земаља које учествују у програму Еразмус+.

Путем Eurydice мреже прикупљају се подаци о томе како су питања значајна за систем образовања регулисана у различитим земљама Европе. На основу прикупљених података, Мрежа издаје бројне публикације (тематски извештаји, серије Подаци и бројеви, серије кључних података и компаративне студије). Осим публикација, преко Eurydice мреже можете приступити свеобухватним описима образовних система држава које су део мреже, и то одабиром прегледа државе или теме. Све информације су доступне на енглеском језику, а у појединим случајевима и на другим европским језицима. 

Више информација можете пронаћи на:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6