Европска мрежа политике целоживотног вођења (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) је мрежа које је функционисала у периоду од 2007. до 2015. године, промовишући сарадњу у развоју политика и система целоживотног вођења на националном нивоу кроз европску сарадњу. Основни циљ био је да подржи државе чланице ЕУ (и остале државе које учествују у ЕУ Програму за целоживотно учење) и Европску комисију да развију европску сарадњу у области целоживотног вођења у образовању и запошљавању. Улога ЕЛПГН-а је да промовише сарадњу чланица у имплементацији приоритета који су идентификовани у Резолуцијама ЕУ о каријерном вођењу (2004. и 2008.).

Република Србија је била члан мреже ове мреже од 1. јануара 2015. године.

Мрежа је издала ЕЛГПН билтен и већи број корисних публикација у вези са политикама целоживотног вођења. Euroguidance центар је превео неке од публикација ЕЛГПН мреже које можете преузети са сајта мреже.

 

Преводи публикација ЕЛГПН мреже

Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса

Интегрална верзија на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером (ВУК)

Кратак преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Унапређење система обезбеђења квалитета и заснованости на доказима о ефектима целоживотног вођења.

Кратак преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Смернице за развој политика и система целоживотног вођења: pеферентни оквир за Eвропску унију и Eвропску комисију.

Кратак преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

База доказа о ефектима целоживотног вођења: ВОДИЧ КРОЗ КЉУЧНЕ НАЛАЗЕ ЗА ДЕЛОТВОРНУ ПОЛИТИКУ И ПРАКСУ.

Проширени преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Објављивање превода интегралних верзија публикација је у завршној фази и биће доступне на овој страници до краја 2016. године.

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6