Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димезију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности.

Активности Euroguidance мреже се спроводе кроз националне Euroguidance центре који постоје у 34 европске државе. У Републици Србији, Euroguidance центар је покренут 2013. године као организациони део Фондације Темпус.

ЕГ мрежа је настала 1992. године у оквиру европског програма ПЕТРА, а данас делује као део Еразмус+ програма и делимично се финансира из средстава Европске уније а делимично из националног буџета држава чланица мреже. У зависности од националних приоритета, активности Euroguidance центара се разликују од државе до државе, али сви центри имају два основна циља:

 1. промоција европске димензије каријерног вођења
 • Euroguidance подржава умрежавање каријерних саветника и стручњака из области каријерног вођења и саветовања на националном и међународном нивоу кроз организацију семинара, обука и студијских посета;
 • Euroguidance промовише сарадњу свих актера из области каријерног вођења и образовања;
 • Euroguidance подржава развој европске димензије националних система каријерног вођења и саветовања у сарадњи са Европском мрежом политика целоживотног образовања (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) и сродним иницијативама. 
 1. пружање квалитетних информација о каријерном вођењу и мобилности Euroguidance прикупља, публикује и размењује информације о:
 • резултатима пројеката, иновативним методама и примерима добре праксе у области целоживотног каријерног вођења,
 • могућностима за међународну мобилност,
 • oбразовним системима у европским земљама,
 • eвропским иницијативама и програмима у областима образовања, каријерног вођења и мобилности.

Такође, Euroguidance мрежа ажурира информације заједничком порталу о образовним могућностима у Европи укључујући:

 • информације о образовним системима у Европи;
 • информације о трошковима живота, школаринама, смештају током студија, правним оквирима и друге корисне информације у вези са мобилношћу;
 • информације о програмима размене и доступним стипендијма, начину пријаве и сл.

 

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6